ОБЩИ УСЛОВИЯ

Настоящите Общи условия за ползване, условия за продажба и Политика за поверителност ,регулират използването на уебсайта www.vino arte.shop (наричан по-долу „уебсайтa“), който е собственост на Вино Арте ООД. Вино Арте ООД е българско дружество с ограничена отговорност със седалище ул. Позитано 37, 1000 София, регистрирано в търговския регистър на София, в том       , с ЕИК .......................... Чрез своя сайт www.vinoarte.shop, Вино Арте ООД предоставя информация за своите продукти и предлага възможност за закупуването им. Има страници на Уебсайта, достъпни за физически или юридически лица, които не се регистрират или не инициират покупка на продукт. В този смисъл Потребителите, които осъществяват достъп до тези части на Уебсайта, се съгласяват да бъдат обвързани с условията, посочени в настоящите Общи условия, доколкото това може да е приложимо за тях. Вино Арте ООД иска да уведоми своите Потребители, че е насочена изключително към публика над 18 години и че територията, на която приема и разпространява поръчки, е България и Европейския съюз (наричани по-долу „Територия“).

ЦЕНИ

Всички цени на продуктите, които са посочени през сайта, включват ДДС. Тези цени обаче не включват разходите, съответстващи на доставката на продуктите, които са описани отделно и трябва да бъдат приети от Потребителя в процеса на покупка.

НАЛИЧНОСТ

Вино Арте ООД ще направи всичко възможно да задоволи всички свои Потребители в търсенето на продуктите които ги интересуват. Въпреки това, в някои случаи и поради причини, които Вино Арте ООД трудно може да контролира, като човешки грешки или инциденти в компютърни системи, е възможно продуктът да не е наличен след като поръчката е била направена.В  този случай потребителят ще бъде информиран по имейл за пълната или частична отмянана поръчката. Частичното анулиране на поръчката поради липса на наличност не дава право на анулиране на цялата поръчка. Ако в резултат на това анулиране клиентът иска да върне доставения продукт, той трябва да спазва разпоредбите на раздел Връщане.

ПЛАЩАНЕ

Купувачът се съгласява да плати в момента на подаване на поръчката. Към първоначалната цена, която се показва на уебсайта за всеки от предлаганите продукти, съответните цени ще бъдат добавени към съответните разходи за доставка. Във всеки случай тези тарифи ще бъдат предварително съобщени на Потребителя преди формализирането на самата покупка. Фактурата или документа за покупка, което съответства на поръчката, ще бъде налично и ще бъде изпратено по имейл на адреса, предоставен от Потребителя в раздел Регистрация. Купувачът трябва да заплати сумата, съответстваща на неговата поръчка, чрез плащане с кредитна или дебитна карта (Visa, Mastercard, Visa Electron и/или други подобни карти), възможно е и плащане чрез системата Paypal.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

След като поръчката бъде формализирана, тоест с приемането и потвърждението на процеса на покупка, Вино Арте ООД винаги ще изпраща имейл до Потребителя, потвърждаващ детайлите на извършената покупка.

АНУЛИРАНЕ НА ПОРЪЧКИ

Вино Арте ООД ще приеме анулиране на поръчки, когато те са заявени преди края на деня, в който е направена покупката, Вино Арте ООД ще приеме анулиране на поръчки,само ако са заявени В ТОЗИ ПЕРИОД. За да направите анулирането, трябва да ИЗПРАТЕТЕ имейл на info@...................., за да поискате анулирането на вашата поръчка и в който е приложена поръчката за покупка, за да гарантирате собствеността върху нея. След като покупката бъде изпратена, анулиране на поръчки няма да се приема предвид идентичния характер, срок на годност и  съхранениена продаваните продукти.

СРОКОВЕ И ДОСТАВКИ

I. Доставка на продукта. Вино Арте ООД се задължава да достави продукта в перфектно състояние на адреса, посочен от Потребителя във формуляра за поръчка, и който във всеки случай трябва да бъде в рамките на Територията обслужвна от фирмата. За да оптимизираме доставката, благодарим предварително на Потребителя, че е посочил адрес, на който поръчката може да бъде доставена и приета в рамките на нормалното работно време. Поръчката ще бъде доставена на ръка срещу подпис. Ако Потребителят не е вкъщи в момента на доставката, транспортната фирма ще остави известие на Потребителя да се свърже с него и да договори нова дата на доставка или място за получаване на поръчка. Тарифите, ако има такива, начислени за смяна на адрес или ден на досттавка , са определени от транспортната компания и са за сметка на Потребителя. Вино Арте ООД няма да носи отговорност за грешки при доставката, когато адресът за доставка, въведен от Потребителя във формуляра за поръчка, е въведен грешни или въобще не е въведен.

II. Срок на доставка. Продуктите имат срок за доставка между 1 и 2 работни дни в рамките на София и 3 до 4 работни дни на останалата територия на страната. Тези срокове са средни и следователно приблизителни. Възможно те да варират поради логистични причини или форсмажорни обстоятелства. В случай на забавяне на доставките, Вино Арте ООД ще информира своите клиенти веднага щом разбере за тях. Всяка доставка се счита за извършена от момента, в който транспортната фирма предостави продукта на Потребителя, което се материализира чрез системата за контрол, използвана от транспортната фирма. В случай на забавяне на доставката на поръчки, дължащи се на Вино Арте ООД, Потребителят може да анулира поръчката си в съответствие с процедурата, описана в раздел „Процедура за връщане“. За закъснение на доставката няма да се считат случаите, в които поръчката е била доставена на адреса от транспортната фирма в уговорения срок, но не може да бъде предадена по причини, дължащи се на Потребителя.


III. Данни за доставка. При неизвършени доставки в случай че Потребителят отсъства, транспортната компания ще остави известие, за да може Потребителят да се свърже с нея и да договори нова дата на доставка или място за получаване на поръчката. Ако след 7 работни дни след доставката на поръчката доставката не е уредена, Потребителят трябва да се свърже с Вино Арте ООД. В случай, че Потребителят не постъпи по този начин, след 15 работни дни от доставката на поръчката, тя ще бъде върната в нашите складове и Потребителят ще носи отговорност за разходите за доставка и връщане на стоката. Ако причината, поради която доставката не може да бъде извършена, е загуба на пакета, нашият превозвач ще започне разследване. В тези случаи времето за реакция на нашите оператори обикновено варира между една и три седмици.

IV. Приемане на поръчката. Потребителят трябва да провери доброто състояние на заявката си при получаването на поръчката. Ако след като продуктът бъде прегледан, Потребителят установи някакъв инцидент като удар, счупване, признаци на отваряне или повреда, причинена от доставката, той може да върне поръчката. Транспортната компания ще уведоми Вино Арте ООД и след проверка на повредата, поръчката ще бъде заменена или сумата ще бъде върната на Потребителя, според предпочитанията му.

ВРЪЩАНЕ

Потребителят има срок от 7 календарни дни, за да върне за своя сметка продуктитеот които не е доволен. Този период се брои от деня на доставка на пакета на Потребителя. Вино Арте ООД приема само връщания, които отговарят на следните изисквания: 1. Продуктът трябва да бъде в същото състояние, в което е доставен, и трябва да запази оригиналната си опаковка без разпечатване. 2. Пратката трябва да бъде направена с помощта на същата кутия или плик, който сме Ви изпратили, или ако това не е така, в подобен формат, който гарантира връщането в перфектно състояние. 3. В опаковката трябва да бъде включено копие от разписката/фактурата, където също са отбелязани върнатите продукти и причината за връщането. Можете също така да се свържете по телефона на 00359884588655. Вино Арте ООД ще се свърже с Вас възможно най-скоро.

ИНТЕЛЕКТУАЛНА И ИНДУСТРИАЛНА СОБСТВЕНОСТ

Вино Арте ООД притежава всички права върху съдържанието, дизайна и изходяшиия код на тази уеб страница и по-специално, върху снимките, изображенията, текстовете, лога, дизайни, търговски марки, търговски имена и данни, които са включени в страницата. Потребителите се уведомяват, че тези права са защитени от действащото българско и международно законодателство относно интелектуалната и индустриалната собственост. По същия начин и без да се отбелязва гореизложеното, съдържанието на този уебсайт също се счита за компютърна програма и следователно всички действащи разпоредби на България и Европейската общност по въпроса също са приложими. Пълното или частично възпроизвеждане на този уебсайт е изрично забранено, дори чрез хипервръзка или някое от съдържанието му, без изричното писмено разрешение на Вино Арте ООД. По същия начин, копирането, възпроизвеждането, адаптирането, модификацията, разпространението, комерсиализацията, публичната комуникация и/или всяко друго действие, което води до нарушение на настоящите български разпоредби и/или международни разпоредби относно интелектуалната и/или индустриална собственост, както и използването на съдържанието на мрежата, ако не е с изричното предварително писмено разрешение на Вино Арте ООД. Вино Арте ООД информира, че не предоставя никакъво разрешение за права на интелектуална и/или индустриална собственост или за друго право или собственост, свързани, пряко или косвено, със съдържанието, включено в страницата.

ДОСТЪП И СЪДЪРЖАНИЕ

Потребителите носят пълна отговорност за поведението си при достъп до информацията в уебсайта. Вино Арте ООД си запазва правото да актуализира съдържанието, когато сметне за необходимо, както и да елиминира, ограничава или спира достъпа до него, временно или постоянно, както и да отказва достъп до уебсайта на Потребители, които злоупотребяват с него или нарушават някое от условията за ползване. Вино Арте ООД информира, че не гарантира: 1. Че достъпът до уебсайта и/или свързаните уебсайтове ще бъде непрекъснат или без грешки 2. Че съдържанието или софтуерът, до който Потребителите имат достъп през уебсайта или уебсайтовете на връзката, не съдържа грешки, компютърни вируси или други елементи в съдържанието, които могат да причинят проблеми във вашата система или да причинят други видове щети; 3. Използването на информацията или съдържанието на този уебсайт или свързани уебсайтове, които Потребителите биха могли да направят за свои лични цели. Информацията, съдържаща се в този уебсайт, трябва да се разглежда от Потребителите като информативна и насочваща, както по отношение на нейната цел, така и по отношение на нейните ефекти. Поради което: Вино Арте ООД не гарантира точността на информацията, съдържаща се в този уебсайт и следователно не поемат каквато и де е било отговорност за възможните щети или неудобства за Потребителите.

НАШАТА ОТГОВОРНОСТ

Вино Арте ООД не поема отговорност, произтичаща от: 1. Използването, което Потребителите могат да направят на материалите на този уебсайт или свързани уебсайтове, независимо дали е забранено или разрешено, в нарушение на правата на интелектуална собственост и / или промишлено съдържание в мрежата .: 2. От евентуалните щети и загуби на Потребителите, причинени от нормална или не, работа на инструментите за търсенеили като цяло на грешките или проблемите, които се генерират в разработването на техническите елементи.: 3. От съдържанието на тези страници, до които Членовете или Потребителите имат достъп от връзки, включени в мрежата, независимо дали са разрешени или не. 4. От действията или бездействията на трети страни, независимо дали тези трети страни могат да бъдат свързани с Вино Арте ООД чрез договорни отношения.: 5. Достъпът на непълнолетни до съдържанието, включено в страницата, е отговорност на техните родители или настойници да упражняват адекватен контрол върху дейността на децата или непълнолетните лица.Тяхна отговорност е  да инсталират някой от инструментите за контрол на използването на Интернет с цел избягване на достъп до материали или съдържание, които не са подходящи за непълнолетни лица.Също така и изпращане на лични данни без предварителното разрешение на техните родители или настойници.: 6. По отношение на диалозите в хода на дебати, форуми, чатове и виртуални общности, които са организирани чрез или около уеб  страницата, Вино Арте ООД няма да носи отговорност.

ПРОМЯНА НА УСЛОВИЯТА ЗА ПОЛЗВАНЕ

Вино Арте ООД. си запазва правото да променя, по всяко време, изгледа и конфигурацията на Уебсайта, както и настоящите Общи условия. Поради тази причина Вино Арте ООД препоръчва на Потребителя да ги чете внимателно всеки път, когато влиза в уебсайта. Във всеки случай, приемането на ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ ще бъде незаменима стъпка към придобиването на всеки продукт, достъпен чрез уебсайта.

ПРИЛОЖИМО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО И ЮРИСДИКЦИЯ

Тези общи условия са в зависимост от българското законодателство. В случай на противоречия, произтичащи от тези общи условия и за разрешаване на конфликти, свързани с изпълнението и тълкуването на тези Условия, се прилагат законите на Република България..